• 021-11111111  

آخرین امتیازات مجریان

رتبه نام مجری مجموع امتیاز
1 امیررضا مرادی 3
2 محمد معتضدی امتیازی برای این مجری به ثبت نرسیده است.