• 021-11111111  
  • علی معتضدی
  • علی معتضدی

    دانشجو و پر از پروژه

   پروفایل

وضعیت عادی
جنسیت مرد
شهر تهران
تاریخ عضویت 17 آذر 1396

   تخصص ها

ارتباطات

تایید ایمیل
تایید موبایل
cover

عنوان اصلی

عنوان فرعی

پروژه های ناموفق : 0
پروژه های درحال اجرا : 0
پروژه های انجام شده : 0

  امتیاز


  0  نفر


نظرات