• 021-11111111  
 • سحر شاملو
 • سحر شاملو

  ندارم

   پروفایل

وضعیت تایید شده
جنسیت زن
شهر تهران
تاریخ عضویت 03 مهر 1396

   تخصص ها


  زمینه های تخصصی

 • ادبیات و زبان شناسی
 • حقوق

  ویراستاری

 • کتاب
 • انگلیسی
 • فارسی

ارتباطات

تایید ایمیل
تایید موبایل
cover

عنوان اصلی

عنوان فرعی

پروژه های ناموفق : 0
پروژه های درحال اجرا : 0
پروژه های انجام شده : 0

  امتیاز


  0  نفر


نظرات