• 021-11111111  

عنوان پروژه : تست خصوصی

لغو شده

  قیمت تخمینی سایت

  کارفرمای پروژه

سحر شاملو مشاهده پروفایل

  مهلت تحویل

روز مشخص نشده
ساعت مشخص نشده

  جزئیات پروژه

نوع پروژه تایپ
نوع ثبت خصوصی
نام مجری امیررضا مرادی
مبلغ ضمانت 2400 تومان

  توضیحات پروژه


توضیحات ندارد.

  پیشنهادات


امیررضا مرادی قیمت پیشنهادی : 12000 تومان

تایید شده توسط کارفرما

لغو شده توسط مجری

من با قیمت پایه سایت انجام میدم