• 021-11111111  

عنوان پروژه : ترجمه english

  قیمت تخمینی سایت

  کارفرمای پروژه

سحر شاملو مشاهده پروفایل

  مهلت تحویل

روز مشخص نشده
ساعت مشخص نشده

  جزئیات پروژه

نوع پروژه ترجمه
نوع ثبت عمومی
سطح کیفی دانشجویی
مبلغ ضمانت 20000 تومان

  توضیحات پروژه


توضیحات ندارد.

  پیشنهادات


امیررضا مرادی قیمت پیشنهادی : 100000 تومان

تایید شده توسط کارفرما

تست