• 021-11111111  

عنوان پروژه : تست

  قیمت تخمینی سایت

  کارفرمای پروژه

رضا اعظمی مشاهده پروفایل

  مهلت تحویل

روز مشخص نشده
ساعت مشخص نشده

  جزئیات پروژه

نوع پروژه تایپ
نوع ثبت عمومی
مبلغ ضمانت 600 تومان

  توضیحات پروژه


این یک پروژه تست ایت.


ردیف فایل ارسالی
1 دریافت فایل

  پیشنهادات


امیررضا مرادی قیمت پیشنهادی : 3000 تومان

تایید شده توسط کارفرما

این هم یک تست است!