• 021-11111111  

عنوان پروژه : تایپ1211

  قیمت تخمینی سایت

  کارفرمای پروژه

  مهلت تحویل

روز مشخص نشده
ساعت مشخص نشده

  جزئیات پروژه

نوع پروژه تایپ
نوع ثبت عمومی
مبلغ ضمانت 200 تومان

  توضیحات پروژه


توضیحات ندارد.

  پیشنهادات


امیررضا مرادی قیمت پیشنهادی : 1000 تومان

تایید شده توسط کارفرما

سلام حاجی میخوام توی این جشنواره شرکت کنیم