• 021-11111111  

عنوان پروژه : تایپ فرانسوی

  قیمت تخمینی سایت

  کارفرمای پروژه

علی معتضدی مشاهده پروفایل

  مهلت تحویل

روز مشخص نشده
ساعت مشخص نشده

  جزئیات پروژه

نوع پروژه تایپ
نوع ثبت خصوصی
نام مجری محمد معتضدی
مبلغ ضمانت 400 تومان

  توضیحات پروژه


با کیفیت باشد

  پیشنهادات


محمد معتضدی قیمت پیشنهادی : 2100 تومان
سلام ، لطفا من انجام دهم