• 021-11111111  

لیست پروژه های سامانه

لطفا برای اطلاع از جزئیات پروژه ها بروی عنوان آن ها کلیک نمایید.

ردیف زمان سفارش عنوان پروژه نوع پروژه وضعیت پروژه
1 تایپ فرانسوی باز
2 تایپ1211 پایان یافته
3 تست پایان یافته
4 تست آنلاین و فوری بسته شده
5 ترجمه english پایان یافته
6 ترجمه چینی درحال انجام
7 تست خصوصی لغو شده